Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Planbesked

Om du som fastighetsägare, exploatör eller privatperson önskar bygga nytt eller förändra befintlig bebyggelse på ett betydande sätt söker du planbesked. Kontakta en planarkitekt på avdelningen för planering och utveckling, via plan@habo.se eller via växeln 0171-525 00 för frågor kring planbesked.

För planbesked tas en avgift ut enligt kommunens plan- och bygglovstaxa. Avgiften finns i tre nivåer:
Enkel, 12 766 kr
Medelstor, 21 277 kr
Stor, 31 915 kr

I Håbo kommuns plan- och bygglovtaxa kan du ta del av en närmare beskrivning av de olika nivåerna, länk hittar du nedan.

I planbeskedet bedömer kommunen om den ansökta förändringen ska prövas genom planläggning. En förstudie tas fram där förutsättningarna utifrån tidigare politiska policys och beslut utreds. Planbeskedet ska lämnas senast fyra månader efter att en komplett ansökan har kommit in, men parterna kan komma överens om en förlängning.

Vid ett positivt beslut ska en uppskattad tid anges för när detaljplanen kan antas. Ett positivt beslut innebär samtidigt inte att planläggningen sätter igång direkt, utan för det krävs även ett beslut om planuppdrag. I Håbo kommun anges därför en uppskattad tid för när planläggningen kan komma igång, samt en uppskattning om när planen bedöms kunna antas. Ett planbesked är ett besked/intentionsförklaring och alltså inte ett löfte om att en detaljplan kommer antas.

Det beslut som ges i beskedet går inte att överklaga, och är inte bindande.

Att skicka in ansökan om planbesked innebär en kostnad oavsett om beskedet är positivt eller negativt. Avgift för planbesked tas ut enligt Håbo kommuns plan- och bygglovtaxa. Observera att en avgift på 25% av beloppet tas ut även vid återtagen ansökan.

Vill du ansöka om planbesked gör du det via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du vill komma i kontakt med oss planarkitekter för fler frågor eller om du undrar ifall du behöver ansöka om planbesked, kontakta oss via plan@habo.se eller via växeln 0171-525 00.

Vill du veta mer om vad ett planbesked är, kan du läsa mer på Boverkets webb, se länk nedan.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster