Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Planprogram

Kommunen kan i vissa fall anse att en åtgärd är av en så stor och komplex omfattning att det först krävs ett planprogram innan detaljplan, för att kunna behandla de svårare frågorna utifrån ett större perspektiv.

Ett planprogram är som en förstudie till en detaljplan där stora övergripande frågor behandlas. Planprogrammet blir också vägledande i arbetet med att ta fram nya detaljplaner inom området för programmet. Tack vare detta ger det dig chansen att påverka utvecklingen för det aktuella området i ett tidigt skede av processen. Planprogram ger dig även en tydlig bild över vilka intentioner kommunen har med området.

Det är kommunen som ansvarar för om, när och hur ett planprogram ska tas fram. Vad ett planprogram ska innehålla och vilka frågeställningar som ska tas upp avgör kommunen således själva utifrån de förutsättningar som finns på platsen och vad som här är viktigt att ta i ett större perspektiv än en detaljplan.

Under processen att ta fram ett planprogram har du som sakägare möjlighet att yttra dig om vad du tycker om det framtagna förslaget. Det steget kallas samråd. Om du är sakägare i en process kommer du få ett brev hemskickat där du får information om projektet och hur du har möjlighet att yttrar dig. Ibland kan kommunen anordna andra aktiviteter under andra delar av processen, för att försöka få in fler synpunkter.

Vill du veta mer om vad ett planprogram är, kan du läsa mer på Boverkets sida om planprogram, se länk nedan.

Har du ytterligare frågor kan du vända dig till en planarkitekt på avdelningen för planering och utveckling, via plan@habo.se eller via växeln 0171-525 00 för frågor kring planprogram.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster