Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Översiktsplan

En översiktsplan är en av kommunens viktigaste planer. Planen beskriver utifrån ett långsiktigt perspektiv hur mark och vattenområden ska utvecklas.

Planens syfte är att översiktligt beskriva hur vår mark- och vattenområden ska utvecklas. Översiktsplanen är vägledande för kommande detaljplanering och bygglovsgivning. Översikts­planen är inte juridiskt bindande. Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. I områden som förväntas förändras mest är det lämpligt att upprätta en fördjupad översiktsplan.

Vi har en kommunöverfattande översiktsplan som antogs år 2006.

Översiktsplan Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.
Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort

Ny översiktsplan - Håbo en kommun för framtiden

För närvarande pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Håbo kommun.

Läs mer om arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster