Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

2015-12-17
Rubrik
Ingress
Läs mer här
phone
Information
0171-525 00
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Översiktsplan

En översiktsplan är en av kommunens viktigaste planer. Planen beskriver utifrån ett långsiktigt perspektiv hur mark och vattenområden ska utvecklas.

Planens syfte är att översiktligt beskriva hur kommunens mark- och vattenområden ska utvecklas. Översiktsplanen är vägledande för kommande detaljplanering och bygglovsgivning. Översikts­planen är inte juridiskt bindande. Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. I områden som förväntas förändras mest är det lämpligt att upprätta en fördjupad översiktsplan.

Håbo kommun har en kommunöverfattande översiktsplan som antogs år 2006.
Du hittar den under relaterad information.

Ny översiktsplan - Håbo en kommun för framtiden

Från år 2016 kommer Håbo kommun att arbeta fram en ny översiktsplan.

Läs mer om arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen under relaterad information eller klicka på länken här »

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-08-09

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster