Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Förslag till ny översiktsplan Håbo - en kommun för framtiden

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Håbo kommun pågår. En översiktsplan tar ett helhetsgrepp om kommunens utveckling och visar hur kommunen vill utvecklas i framtiden. Översiktsplanen är en av kommunens viktigaste planer och är ett viktigt verktyg för att uppnå visionen Vårt Håbo 2030.

Utställning av översiktsplanen är avslutad - det här händer nu

Från den 17 juni till den 30 september 2019 pågick utställning av ett reviderat förslag till ny översiktsplan för Håbo kommun -Håbo en kommun för framtiden. Under utställningen fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, som fanns utställt i kommunhusets entré, på Håbo bibliotek samt i Stenhuset i Skokloster.

Såhär samlades synpunkter in

Information om utställningsförslaget och hur synpunkter kan lämnas har annonserats i lokaltidning, på kommunens webbplats, på kommunens anslagstavlor samt via kommunens sociala medier.

Information om utställningen, blädderexemplar av planförslaget och dess bilagor samt kortversioner av planförslaget har funnits tillgängliga i kommunhusets entré, på Håbo bibliotek samt i Stenhuset vid Skokloster slott under hela utställningstiden.

Under Håbo festdag den 17 augusti fanns tjänstepersoner från plan- och exploateringsavdelningen på plats för att besvara frågor om förslaget till ny översiktsplan.

Det här händer nu

Efter utställningen kommer förslaget till ny översiktsplan att uppdateras.

Alla inkomna synpunkter från utställningen kommer att sammanställas i ett utställningsutlåtande. Utlåtandet beskriver hur synpunkterna har uppmärksammats och behandlats i revideringen av planen. I de fall en synpunkt inte beaktats i revideringen av planen kommer det motiveras varför. Utställningsutlåtandet kommer ingå som bilaga till översiktsplanen när den går upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige.

Översiktsplanen ska därefter godkännas slutgiltigt av kommunfullmäktige.

Klicka här för att läsa mer om alla händelser från arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen.

Det här är en översiktsplan

En översiktsplan tar ett helhetsgrepp om kommunens utveckling och visar hur kommunen vill utvecklas i framtiden samt hur mark- och vattenområden ska användas.

Här kan du läsa mer om arbetet med att ta fram översiktsplaner.

Vid frågor, kontakta

Plan- och exploateringsavdelningen via mejl på: plan@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster