Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Förslag till ny översiktsplan Håbo - en kommun för framtiden

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Håbo kommun pågår. En översiktsplan tar ett helhetsgrepp om kommunens utveckling och visar hur kommunen vill utvecklas i framtiden. Översiktsplanen är en av kommunens viktigaste planer och är ett viktigt verktyg för att uppnå visionen Vårt Håbo 2030.

Händelser i korthet:

2019-06-17 Utställning för ny översiktsplan – lämna dina synpunkter

Nu är kommunens omarbetade förslag till ny översiktsplan Håbo – en kommun för framtiden på utställning. Från 17 juni till 30 september kan du lämna dina synpunkter.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Håbo kommun. Planen ska bidra till att uppnå kommunens vision Vårt Håbo 2030.

Förslaget till ny översiktsplan var ute på samråd från december 2016 till februari 2017. Under samrådet lämnades 115 stycken synpunkter från bland annat från medborgare, företag, organisationer, myndigheter samt kommunens nämnder och bolag. Efter samrådet har förslaget arbetats om utifrån de inkomna synpunkterna.

Det här är några av de större ändringarna efter samrådsförslaget

 • Planens upplägg och struktur har ändrats för ökad tydlighet.

 • Strukturbilden och planeringsprinciperna (i samrådsförslaget Håbometoderna) har arbetats om och fått ett nytt utseende.

 • Mark- och vattenanvändningskapitlet samt den tillhörande kartan har arbetats om. Materialet har till viss del fått nytt innehåll och nya kategorier för att förenkla och tydliggöra den föreslagna användningen.

Nu går arbetet in i nästa skede som kallas för utställning. Under utställningen kan alla på nytt lämna synpunkter på förslaget. De inkomna synpunkterna kommer att behandlas i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Till sist ska den nya översiktsplanen godkännas av kommunfullmäktige.

Utställningsförslaget till ny översiktsplan består av fyra delar:

 1. Utställningshandling
  Utställningshandlingen med tillhörande markanvändningskarta utgör själva planförslaget och anger inriktningen för kommunens framtida utveckling. Utställningsförslaget finns även sammanfattat i en kortversion.

 2. Planeringsförutsättningar
  Översiktsplanens planeringsförutsättningar är en bilaga till översiktsplanen. Den utgör ett underlag som ligger till grund för de strategier och riktlinjer som redovisas i utställningshandlingen.

 3. Hållbarhetsbedömning
  Hållbarhetsbedömningen redovisar planförslagets konsekvenser utifrån de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen redovisar också hur den nya översiktsplanen bidrar till att uppnå nationella, regionala och kommunala målsättningar.

 4. Samrådsredogörelse
  Samrådsredogörelsen innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkom under samrådet samt kommunens ställningstaganden till dessa.

Här kan du läsa utställningsförslaget

Utställningsförslaget, dess bilagor samt information hur du lämnar dina synpunkter finns att läsa på den här sidan under relaterad information.

Kortversioner samt blädderexemplar av handlingarna kommer även finnas tillgängliga i kommunhuset i Bålsta, på Håbo bibliotek samt på Stenhuset i Skokloster.

Så här lämnar du dina synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för det fortsatta arbetet. Du kan lämna dina synpunkter på utställningsförslaget via e-post eller brev.

Synpunkterna ska lämnas senast den 30 september 2019. Märk gärna ditt mejl eller brev med kommunens diarienummer (KS 2015/00272).

E-post:
plan@habo.se

Brev:
Håbo kommun
Plan- och exploateringsavdelningen
746 80 Bålsta

Vid frågor

Kontakta plan- och exploateringsavdelningen via mejl på: plan@habo.se

______________________________________________

Klicka här för att läsa mer om alla händelser från arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen.

Bakgrund

I december 2015 beslutade kommunfullmäktige att en ny översiktsplan för hela Håbo kommun ska tas fram. Förlag till ny översiktplan var ute för samråd 16 december 2016 - 28 februari 2017. Efter samrådet har förslaget reviderats utifrån inkomna synpunkter och nytt kunskapsunderlag i dialog med förtroendevalda.

Nästa tillfälle att ta del av förslaget till ny översiktsplan är vid utställning för granskning. Utställningen kommer att ske under perioden 17 juni till 30 september 2019. Till sist ska den nya översiktsplanen godkännas av kommunfullmäktige.

Nedan ser du hur processen för den nya översiktsplanen. Klicka på bilden för att se den större.

Processpil, översiktsplan

Vid frågor, kontakta

Plan- och exploateringsavdelningen via mejl på: plan@habo.se

Sidansvarig: Johanna Forsberg-Malmsten

2019-09-04

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster