Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Medborgardialoger för den nya översiktsplanen

Vi är mitt uppe i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Nu finns sammanställningen av de webbaserade medborgardialogerna publicerad under relaterad information.

Under våren 2016 har vi genomfört fyra webbaserade medborgardialoger för att samla in dina idéer på hur kommunen ska utvecklas i framtiden. Totalt har 270 svar, synpunkter, idéer och åsikter lämnats. Alla synpunkter som inkommit under medborgardialogerna kommer att utgöra ett värdefullt underlag för oss i arbetet med den nya översiktsplanen. Stort tack för din hjälp och medverkan!

Kortfattad sammanfattning av de fyra webbaserade medborgardalogerna:

Medborgardialog 1 - Backcasting

Uppgift: Besvara hur kommunens vision ska uppnås och vad som krävs för detta.

Övergripande resultat:

 • Bostäder till alla
 • Tillgängliggöra Mälaren
 • Trygghet och gemenskap viktigt för kommunen
 • Fokus på miljön

Medborgardialog 2 - Kommunens landsbygdsorter

Uppgift: Besvara frågor gällande landsbygdsorter i kommunen och hur dessa bör utvecklas.

Övergripande resultat:

 • Alla orter beskrivs som vackra och trygga.
 • De populäraste favoritplatserna är naturen och hemmet.
 • Närhet till naturen är det bästa med orterna.
 • Det sämsta med orterna anses vara kommunikationerna och de behöver förbättras enligt medborgarna för en positiv utveckling för orterna.

Medborgardialog 3 - Bålstas stadsdelar

Uppgift: Besvara frågor gällande stadsdelar i Bålsta och hur dessa bör utvecklas.

Övergripande resultat:

 • Närhet till Mälaren uppskattas
 • Naturen är det bästa med stadsdelarna
 • Sämsta är oljudet av industrier och vägar
 • Bevara naturen och viss förtätning av stadsdelarna önskas som utveckling

Medborgardialog 4 - Favoritplats i kommunen

Uppgift: Markera ut din favoritplats i kommunen och motivera valet.

Övergripande resultat: De populäraste platserna som markerades ligger längs med strandlinjen så som Skokloster, Kalmarnäslandet, Kalmarsandsbadet, Biskops-Arnö samt Hjälstaviken.

Hela sammanställningen finns att läsa under relaterad information.

En översiktsplan är en av kommunens viktigaste planer och är ett viktigt verktyg för att uppnå kommunens vision Vårt Håbo 2030. Översiktsplanen beskriver hur mark och vattenområdena ska utvecklas under 25 år framåt i tiden. Under relaterad information hittar du kommunens vision Vårt Håbo 2030.  Du kan även läsa mer om vad en översiktsplan är och om arbetet med den nya översiktsplanen.


Vid frågor, kontakta

Johanna Forsberg Malmsten, samhällsplanerare
Telefon: 0171-528 27
E-post: johanna.forsberg-malmsten@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster