Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Håbo kommun har antagit ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som gäller områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. LIS-områdena kan bidra till en positiv landsbygdsutveckling genom möjlighet att etablera exempelvis bostäder eller verksamheter på landsbygden. LIS kan också användas för att skapa förutsättningar för rekreation, friluftsliv och turism i ett område.

Håbo kommun är en Mälarkommun med många mil Mälarstränder. Kommunens vision är att stärka kontakten och utveckla tillgängligheten till Mälaren, samtidigt som tillväxt sker hållbart och i balans med miljö och klimat.

Kommunens översiktsplan från 2006 redovisar den strategiska inriktningen för kommunens framtida mark- och vattenanvändning. Kopplat till översiktsplanen kan en kommun peka ut LIS-områden som kan bidra till en livskraftig landsbygd genom utveckling av exempelvis bostäder eller rekreationsmöjligheter.

Planen pekar ut fyra LIS-områden, Skokloster, Skokloster slott, Övergran och Lugnet. Planen presenterar även utvecklingsförslag för respektive område. Utvecklingsförslaget anger vilken typ av utveckling som anses främja en positiv utveckling av landsbygden och som därmed ska tillåtas inom det utpekade området.

LIS-planen, liksom översiktsplanen, är inte juridiskt bindande utan är endast vägledande. Krav på detaljplan och/eller bygglov krävs för att ändra markanvändningen även inom utpekade LIS-områden. LIS-planen och utvecklingsförslagen fungerar som en vägledning vid kommande beslut.

Hur har LIS-planen tagits fram?

I september 2013 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som gäller landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Under februari till april 2015 genomfördes ett samråd och från november 2015 till januari 2016 genomfördes en utställning av planförslaget. Där gavs alla som ville möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter utställningen har ett slutligt planförslag tagits fram som kommunfullmäktige antog den 2 maj 2016.

Här ser du LIS-områdena i Håbo kommun, klicka på bilden för att göra den större:

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster