Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Allemansrätten

Allemansrätten, en så kallad sedvanerätt, är unik och möjliggör att vi alla får möjlighet att röra oss i naturen. Den är inte lagstadgad men dess grundprincip, att alla har rätt till naturen, finns inskriven i naturvårdslagen. Den ger oss både rättigheter och skyldigheter - att inte störa och förstöra.

Det är många som vill vistas i naturen och därför ställer det krav på att alla visar hänsyn och är försiktiga om våra naturtillgångar så att dessa bevaras. Vår natur är mycket värdefull och i somliga av de attraktiva rekreationsområdena finns unika växter och djurarter som riskerar att försvinna. De områdena som anses ha ett specifikt värde kan komma att bli ett naturreservat där speciella regler gäller. Det finns andra lagar som styr vad du får och inte får göra i naturen. Ett exempel är att all körning med motorfordon i naturen är förbjuden enligt lag.  

Ryttare och cyklister bör vara extra försiktiga så att inte marken och naturmiljön tar skada. Det är också viktigt att ta hänsyn till de vilda djuren. Mellan den 1 mars och 20 augusti får hundar inte springa lösa där det kan finnas vilda djur. De riskerar då att stöta på djur som vill försvara sina revir, däribland varg.

Är du i något fall osäker om vad du får eller bör göra så bör du samråda med länstyrelsen eller berörda markägare.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-02-23

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster