Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bostadsnära skog

Bostadsnära skog

Vi arbetar med hela områden och fäller enstaka träd på olika platser. Arbetet utförs dels av kommunens entreprenör och dels av egen personal. Till största delen utförs arbetet manuellt med motorsåg. Skogsmaskin används bara i vissa områden. Virke och ris utförs förs bort med skogstraktor.

I de områden där kommunen arbetar med röjning och gallring av hela områden strävar vi efter att skapa en ljus och varierad skog med markskikt, buskskikt och trädskikt. Skogsbrynen ska utvecklas så att de ger de bästa förutsättningarna för ett rikare växt- och djurliv. Skogen ska vara strövvänlig och innehålla en variation av olika trädslag och olika åldrar.

Ekar, gamla tallar, björkar, stora aspar och andra värdefulla träd ska ges bättre utrymme för att kunna leva vidare. Unga och medelgamla träd ska också ges utrymme för att säkra återväxten. Vissa tätare partier av ungskog sparas. Granar som är höga och skadade av röta kommer att fällas, med något undantag. Där granar sparas ska de stå i dungar så att de skapar skydd för varandra och inte blir stormfällda. En del liggande döda träd lämnas kvar för småkryp och fåglar, liksom en del döda stående träd. Ris kommer att tas bort i viss omfattning som över de större stigarna.

I bedömning av vilka träd som ska fällas utgår kommunen från en helhetssyn av området och gör avvägningar bland annat utifrån åldersstruktur, biologisk mångfald, riskträd samt flora och fauna.

E-tjänst för att ansöka om trädfällning eller röjning

Via e-tjänsten ”Ansöka om trädfällning/röjning” kan den som vill ansöka om trädfällning eller röjning på kommunens mark.

När det gäller eventuell trädfällning görs en bedömning utifrån trädets betydelse för området som helhet, trädets ekologiska och estetiska värden, om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens, samt trädets kondition.

Du hittar e-tjänsten under rubriken Miljö, återvinning och hälsoskydd på sidan E-tjänster och blanketter. Här är en länk till e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidansvarig: Gatu- och parkenheten

2018-07-30

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster