Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Invasiva främmande arter

Vi människor har under lång tid fört in främmande arter till vårt land som har berikat våra odlingar, jaktmarker och skogsbruk. Men vissa arter har fått oväntade och negativa följder för den biologiska mångfalden, människans hälsa och samhället. Ett par exempel är blomsterlupin och jätteloka. Du kan hjälpa till att minska spridningen.

Det finns både växter och djur/fiskar bland de invasiva arterna. Här listar vi växterna.

EU-listade arter som finns i svensk natur:

 • Gul skunkkalla
 • Jättebalsamin
 • Jätteloka
 • Kabomba
 • Sidenört
 • Smal vattenpest
 • Tromsöloka

Artdatabanken har riskklassat ett stort antal främmande växter, djur och svampar. Några exempel på arter som bedöms vara en hög risk för att bli invasiva i Sverige, men som inte ännu omfattas av gällande lagstiftning är följande:

 • Blomsterlupin
 • Parkslide
 • Häggmispel
 • Häckoxbär
 • Vattenpest
 • Vresros

Du kan hjälpa till

Så här kan du hjälpa till att minska spridningen av invasiva arter:

 • Släng inte trädgårdsavfall i naturen.
 • Lägg dem inte på komposten.
 • Bränn/förbränn dem.
 • Rapportera till Artportalen (artfakta.se eller invasivaarter.nu) om du hittar dem i naturen.

Ett par exempel – blomsterlupin och jätteloka

Blomsterlupinens negativa effekter:

 • Biologisk mångfald: Konkurrerar ut inhemsk vegetation genom sitt växtsätt. Påverkar jordens näringsinnehåll genom kvävefixering vilket förändrar den ursprungliga vegetationen på platsen. Påverkar pollinerare genom att de hellre besöker blomsterlupin än inhemska blommor.
 • Ekonomi: Kan försämra kvaliteten på betesmarker och foder.
 • Dessutom: Allergiframkallande och giftig för människor och boskap.

Bidra gärna till att bekämpa blomsterlupinen genom att slå den innan den sätter frö, slå gärna flera gånger på en växtsäsong. Du kan också dra upp blomsterlupinen och ta bort hela växten. Återkom till samma område senare under växtsäsongen och även följande år för att ta bort växterna som har grott från fröna i marken. Var försiktig vid hanteringen av arten.

Jättelokans negativa effekter:

 • Biologisk mångfald: Bildar täta bestånd, utkonkurrerar andra växter om plats och solljus. Har stor påverkan på näringstillgången i jorden.
 • Ekonomi: Begränsar markanvändning.
 • Dessutom: I kombination med solljus kan ämnen i växtsaften orsaka svåra blåsor på huden. Begränsar möjligheten att använda rekreationsområden. Ökar erosionsrisken av jordar vintertid.

Plantera inte jätteloka. Ta bort arten där den finns och förhindra att den sprids. Var försiktig vid hantering av arten och jordmassor som kan innehålla frön. Använd skyddskläder och glasögon när du hanterar jättelokan. Du kan få svåra hudskador av växtsaften. Bekämpa arten metodiskt genom att ta bort fröställ­ningar kontinuerligt, under många år till dess att fröbanken i jorden är utarmad. Jättelokan kan förväxlas med tromsöloka och bredloka samt de inhemska björnlokorna.

Detta gäller både blomsterlupin och jätteloka:
Invasiva arter bör inte komposteras utan brännas/förbrännas för att undvika spridning. Lägg dem därför i din gröna soptunna.

Om du hittar vad du misstänker är blomsterlupin, jätteloka eller någon annan invasiv eller främmande art kan du rapportera in den via Artportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-förordning förbjuder import, försäljning, odling med mera

Det finns även EU-listade arter som ännu inte har observerats i svensk natur. Med förväntade klimatförändringar kommer flera av dem att kunna etableras sig här. Därför är det viktigt att se till att de inte introduceras i landet.

För att skydda miljön och samhället mot utbredningen och skadorna av så kallade invasiva främmande arter finns en EU-förordning. Enligt den är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de arter som finns upptagna på unionsförteckningen över invasiva främmande arter. Ett förslag finns också till en ny svensk förordning om invasiva främmande arter.

Sidansvarig: Anett Wass

2019-06-20

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster