Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@2b6585b7
org.mozilla.javascript.Undefined@2b6585b7
org.mozilla.javascript.Undefined@2b6585b7
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@2b6585b7
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Trädfällning

Bild på nedsågade träd

När Håbo kommun får in önskemål från allmänheten om att fälla träd som står på kommunens park- och naturmark ska en bedömning göras i varje enskilt fall.

Vi vill därför att du som har sådana önskemål fyller i och skickar in en blankett via vår e-tjänst. Observera att blanketten endast gäller träd som står på kommunal park-, natur eller trafikmark och som förvaltas av Håbo kommun.

I ansökan ber vi dig att bifoga ett dokument där berörda grannar intygar att de samtycker till önskemålet, samt en ritning över de träd som önskas fällas. Ha därför dessa handlingar förberedda innan du startar ansökan.

Bedömning av ansökningar sker regelbundet och återkoppling ges en gång per år oavsett när ansökan kommit in. Bedömningen utgår från följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet.
  • Trädets ekologiska och estetiska värden.
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens.
  • Trädets kondition.

Misstänker du att ett träd riskerar att falla och att någon eller något kan komma till skada?

Då ber vi dig att, under kontorstid, ringa till Kontaktcenter, tel 0171 - 525 00. Vill du ändå använda e-tjänsten? Ange då i tjänstens första steg, under "Beskrivning" att fara finns genom att skriva "Fara" som första ord i textfältet.

 

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-07-12

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster