Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Betesmarker

Håbo kommun har politiskt antagna mål kring biologisk mångfald som bland annat pekar på att den kommunala förvaltningen av mark ska bidrar till att bevara och utveckla ett artrikt odlingslandskap. Ett sätt att uppnå detta är att ta hjälp av betande djur för skötsel av värdefulla naturområden.

Betande djur skapar förutsättning för att bevara biologisk mångfald och bidrar till ett mer öppet och attraktivt kulturlandskap för oss människor. I Håbo kommun finns många naturområden som tidigare har brukats genom bete men som av olika anledningar inte längre används och därmed står och växer igen.

Sedan några år tillbaka arbetar kommunen aktivt med att restaurera och hägna värdefulla naturområden inom det kommunala markinnehavet för att åter kunna sköta markerna med hjälp av betande djur. Utgångspunkten för vilka områden som restaureras är kommunens naturvårdsplan.

En förutsättning för att kommunen ska kunna få till skötsel med hjälp av betesdjur är samverkan med lokala betesdjursägare.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster