Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Hej fastighetsägare! Ska du bygga en altan?

Om du funderar på att uppföra en altan kan det ibland krävas bygglov. Innan du börjar är det bra att ha koll på vilka regler som gäller.

Altaner kan vara lovpliktiga om de är en tillbyggnad eller om de påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt. Att bygga en altan kan även anses vara uppförande av en ny byggnad till exempel en fristående altan och på så sätt kräva bygglov för nybyggnad. I varje enskilt fall måste det göras en bedömning av om uppförandet är att betrakta som en nybyggnad, tillbyggnad eller en sådan ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.

Vem avgör om bygglov behövs

Det är bygg- och miljönämnden som utifrån plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), förarbeten till lagen och vägledande rättsfall, ska göra en bedömning om bygglov krävs.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter för att få svar på om just det du vill bygga kräver bygglov.

För mer information, kolla här

Telefonnumret till kontaktcenter är 0171-525 00 och e-postadressen är kontaktcenter@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster