Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Samarbete och dialog bra verktyg för ett hållbart Håbo

Ett porträtt av Håbo kommuns hållbarhetsstrateg Nina Aldén med grönskande bakgrund

Nina Aldén, hållbarhetsstrateg i Håbo kommun. Foto: Håbo kommun

Nu är kommunens allra första hållbarhetsstrateg på plats. Nina Aldén heter hon och är redan på språng mellan avdelningar, förvaltningar och ute i samhället för att bygga nätverk och samverka i stort och smått för ett hållbart Håbo. Verktyg och kunskap har hon i massor, men förstår att inget blir gjort utan samarbete i hela samhället på alla nivåer, och hon vet vad hon bottnar i.

Grunden i hållbarhet är att förstå hur beroende vi är av miljön. En välmående miljö är nödvändig för till exempel matproduktion, ren luft, minskade översvämningar och minskande värmeböljor. Dessutom mår vi bra av att vistas i naturen, och utomhusaktiviteter kan bidra till integrering, inlärning och sociala sammanhang. Ibland uppstår målkonflikter, men jag vill fokusera på hur vi kan utveckla vårt samhälle i harmoni med miljön.

Nina har blicken inställd på att arbeta brett ur ett helt livscykelperspektiv, så att hela Håbo kommun tillsammans med vår enda planet kan växa och blomstra hållbart. Ledande i Ninas arbete kommer vara den nyligen antagna Hållbarhetsstrategin som visar vägen mot Hållbara Håbo enligt hållbarhetsvisionen.

Hållbarhetsarbete är inte lätt, men det motiverar mig. På den här tjänsten kan jag få vara med och göra skillnad. Kärnan är hållbar utveckling av vår enda jord, som sätter ramarna för hur vi kommer att kunna utvecklas och vi måste förhålla oss till det. Hållbarhet handlar om långsiktighet. De beslut vi tar idag påverkar framtidens generationer.

Nina tar nu över efter den tidigare miljöstrategen Anna Atterlöf, men skillnaden är att som hållbarhetsstrateg läggs ytterligare två dimensioner till i arbetet för ett hållbarare Håbo, ekonomi och den sociala dimensionen. Att vara hållbarhetsstrateg handlar om att ha översikt och arbeta med hållbarhetsbalansen i hela samhället.

Nu är det upp till mig tillsammans med andra kollegor att identifiera vad vi ska lägga kraft på. Det är svårt att säga en enda sak som är viktigast eftersom det är så mycket som hänger ihop, men skulle jag säga en enda sak så är det samarbete. Det är nyckeln egentligen. Jag kan inte sitta och vifta med en strategi. Det måste bli nätverk och dialog om hur vi gör det här i verkligheten, kroka arm för en större kraft.

Hållbarhetsstrategi finns och hållbarhetslöften är tecknade, och med Nina som nu har ”Hållbarhetsögonen” på sig blir det lättare för alla, såväl tjänstemän, företag och invånare att med hennes stöd jobba vidare med att nå våra gemensamma mål.

Håbo kommuns hållbarhetslöften
Håbo kommuns hållbarhetsstrategi Pdf, 4 MB.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster