Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Ultrafilter förbättrar vattenkvaliteten

Håbo kommun arbetar ständigt för att garantera Håboborna ett bra dricksvatten. Det sker genom kontroller, förbättringar och utbyggnad av kapaciteten i vattenverken. En reningscontainer med ett ultrafilter ska hjälpa till att lösa kommunens vattenförbrukning under den närmsta framtiden.

På sammanträdet den 25 april beslutade kommunstyrelsen att långtidshyra en reningscontainer i cirka 24 månader. Det innebär förhoppningsvis att Håboborna slipper bevattningsförbud och dricksvattenransonering i sommar.

Rent vatten till kommunens invånare är högsta prioritet för kommunens avdelning för vatten och avlopp VA, och enligt de prover som tas idag är vattnet tjänligt i hela kommunen. Provtagningar av vattnet ut från vattenverket sker regelbundet och VA-avdelningen styr produktionen av dricksvatten för att minska riskerna att vattnet ska innehålla otillåtna mikroorganismer.

Barriär för att stoppa bakterier och parasiter

Det var i slutet av februari som det framkom att vattenverket i Bålsta inte hade den mikrobiologiska barriärhöjd som krävs för att få ett säkert dricksvatten. Det skedde vid en så kallad mikrobiell barriäranalys och så fort VA-avdelningen upptäckte detta har de gjort allt för att få en lösning på plats för en tillräcklig mikrobiologisk barriär i Bålsta vattenverk. Barriärens uppgift är att stoppa bakterier och parasiter från att hamna i dricksvattnet.

Under mars och april besökte VA-avdelningen även en leverantör av en så kallad container-lösning. Containern innehåller ett ultrafilter som kan åtgärda de akuta riskerna i Bålsta vattenverk. Besöket var viktigt för att kunna förstå tekniken och även se om denna lösning skulle fungera för Bålsta vattenverk. Det gjorde den och nu hoppas man att filtret kan tas i drift i slutet av maj.

Eftersom det är bråttom att få containern på plats har upphandlingen skett enligt Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna(2016:1146) 6 kap 8§.

En upphandlande enhet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det, på grund av synnerlig brådska som beror på omständigheter som inte kan tillskrivas och inte har kunnat förutses av enheten, är omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller vid öppet och selektivt förfarande eller vid förhandlat förfarande med föregående annonsering, och anskaffningen är absolut nödvändig

Nytt UV-filter och provtagningar

I Skokloster installerades nyligen ett nytt UV-filter i vattenverket. Det innebär att den mikrobiologiska barriären och skyddet mot bakterier och parasiter uppfyller Livsmedelverkets krav för dricksvatten.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster