Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Ny översiktsplan antagen

Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen. Planen ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Kommunfullmäktige antog 2022-05-09 en ny översiktsplan för Håbo kommun. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som gäller för hela kommunen. Översiktsplanen har arbetats fram genom flera steg, däribland tidig dialog, samråd och utställning. Ställningstaganden i översiktsplanen utgår från kommunens vision.

Du kan ta del av den antagna översiktsplanen och dess bilagor samt den fortsatta processen för översiktsplanen på habo.se/nyoversiktsplan Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster