Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Pollineringsvecka - så jobbar kommunen för mer mångfald

Foto: Mostphotos.com

Den här veckan, 14-22 maj, är det pollineringsvecka och biologiska mångfaldens dag. Det vill vi uppmärksamma genom att rikta extra ljus mot våra livsviktiga pollinatörer!

Som markägare och förvaltare kan vi som kommun bidra på många olika sätt för att gynna pollinerande insekter.

Så jobbar Håbo kommun för mer mångfald i parker och grönområden

Plantera

I kommunens planteringar försöker vi arbeta för att gynna våra pollinatörer och den biologiska mångfalden samtidigt som det blir ett vackert inslag i vår närmiljö.

I våra perennplanteringar har vi bland annat kattmynta, kärleksört, näva och rudbeckia som är ett uppskattat inslag för våra pollinerande insekter. I våra sommarblomsplanteringar kommer vi i år bland annat plantera jätteverbena, ringblomma, heliotrop, lejongap och tvillingsporre. Popup-planteringar är kvar även i år med en stödsådd av ängsblommor, tagetes och solrosor, säger trädgårdsmästare Ingela Boman.

Gräsklippsytor och betesmarker

Sedan några år tillbaka har kommunen börjat att slå vissa gräsytor sent på säsongen för att på så sätt gynna blommande växter och nektarsökande insekter. Det är främst lite magrare marker med sandjord som sköts på detta sätt då det på dessa marker går fortare att få en mer artrik flora. Det gräs som slås tas bort vilket skyndar på att magra ut marken vilket bidrar till att fler växtarter har möjlighet att etablera sig.

Kommunen arbetar även med att återfå fler betesdjur på gamla betesbackar i Bålsta för att på så sätt gynna den biologiska mångfalden. En av dessa hagar finns intill Futurumskolan där en arrendator håller med betesdjur. Fåren är även ett uppskattat inslag för besökare som passerar genom området och skolans elever.

Skötsel av bostädsnära skogar

De kommunägda bostadsnära skogarna sköts med småskaliga metoder för att inte skada mark och träd i onödan. Arbetet utförs dels av kommunens entreprenör och dels av egen personal. Till största delen utförs arbetet manuellt med motorsåg. Skogsmaskin används bara i vissa områden. Virke och ris förs bort med skogstraktor och i arbetet med skötseln sparas bärande/blommande träd och buskar som är bra för pollinatörerna. Mer om bostadsnära skogar Länk till annan webbplats.

Insektshotell

Det råder många gånger brist på boplatser för våra pollinerande insekter. Kommunen arbetar därför med att tillskapa sådana genom att exempelvis lämna faunadepåer i samband med röjning i våra skogar och tillskapa insektshotell som den i Väppebyängsrondellen.

Gynna mångfalden i din trädgård

Din villaträdgård kan bli hem för många växt- och djurarter. Genom små skötselinsatser och rätt hantering av trädgårdsavfall kan du få en både vacker och upplevelserik trädgård. Den blir dessutom en viktig resurs för pollinerande insekter, fåglar och för den biologiska mångfalden i stort.

Läs mer om mångfald i trädgården Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster