Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Vanliga trädgårdsväxter hotar den biologiska mångfalden

De senaste årens ökade intresse för trädgård och odling ser ut att fortsätta. Men vilka växter ska man undvika att ha i sin trädgård och vad kan man göra för att hindra spridning av trädgårdsväxter till naturen?

Flera av våra vanliga prydnadsväxter, som vresros, vissa arter av häggmispel, blomsterlupin, vintergröna och kanadensiskt gullris utgör faktiskt ett hot mot den biologiska mångfalden. De klassas som invasiva främmande arter, som lätt sprider sig i naturen och tränger undan andra växter.

Vad kan man göra för att hindra spridningen?

Det bästa är naturligtvis att bara köpa och plantera växter som inte är invasiva. Men det gäller att se upp. En del är förbjudna att sälja, men andra invasiva växter kan fortfarande förekomma i handeln. Om man har en uppvuxen trädgård är det viktigt att kolla om det redan finns några invasiva arter där. Är det så, gäller det att minska risken för spridning. För vissa invasiva växter räcker det till exempel med att slå av blommorna innan de sätter frö, till exempel blomsterlupin och kanadensiskt gullris, medan andra, som vresros och jätteloka behöver grävas upp med rötterna. Parkslide som riskeras att triggas igång när man bekämpar den ska man helst låta vara, om man inte absolut måste göra något åt den.

De flesta invasiva främmande växtarter som redan har funnit sin väg ut i naturen går att härleda från våra trädgårdar.

Just nu pågår ett arbete med att inventera potentiella spridningskällor för invasiva arter på kommunens mark och vi har noterat att det är väldigt vanligt att trädgårdsavfall och jordmassor slängs i närmaste skogsdunge istället för på återvinningscentralen i Västerskog, säger kommunekolog Anett Wass. Detta är tyvärr en stor källa till spridning av invasiva arter till naturen. Så släng aldrig trädgårdsavfall i naturen! Det är dessutom förbjudet!

Eftersom det är olika åtgärder som gäller för olika växter är det bäst att läsa på innan man gör något så det inte blir fel. Gemensamt för alla invasiva växter är att växtavfallet från dem inte får slängas i naturen. Det ska helst packas i dubbla plastpåsar och slängas på anvisad plats vid återvinningscentralen.

I vår kommun tar återvinningscentraler i Västerskog emot trädgårdsavfall från invasiva arter och skickar det till förbränning. För att minska risken för spridning är det viktigt att det läggs i rätt behållare och inte blandas med annat trädgårdsavfall, säger avfallschef Anna Darpe. Är det lite kan det läggas i en plastpåse som försluts och slängs i din behållare för restavfall.

Läs mer om invasiva arter och få tips vad du kan göra åt vissa arter på www.habo.se/invasiv Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster