Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Nu har Håbo kommun en ny översiktsplan

Den 9 maj beslutade kommunfullmäktige att anta en ny översiktsplan för Håbo kommun. Den 7 juni vann översiktsplanen laga kraft och gäller från och med detta datum.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som gäller för hela kommunen. Översiktsplanens syfte är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ger en vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda områden ska användas, utvecklas och bevaras. De ställningstaganden som finns i översiktsplanen utgår från kommunens vision.

Vi ska möta den utveckling som sker och ta tillvara de möjligheter som den innebär på ett hållbart sätt, för att säkerställa goda miljöer både nu och i framtiden. Håbo kommuns utveckling ska vara till för alla som bor, verkar och vistas i kommunen. Den nya översiktsplanen ger oss en bra grund att stå på inför framtiden och det fortsatta arbetetsäger Helene Zeland (C), kommunstyrelsens ordförande

Det är glädjande att vi nu har en ny översiktsplan för kommunen. Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument och det viktigaste för den fysiska planeringen då den anger hur vi ska utveckla och använda våra mark- och vattenområden, säger Mats Eriksson, samhällsbyggnadschef

Laga kraft för kommunens nya översiktsplan - Håbo (habo.se)

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster