Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Trägärdesgård sätts upp runt ekbacken i Graneberg

Gärdesgård runt en ekbacke i Bålsta

Idag påbörjas arbetet med att sätta upp en trädgärdesgård kring ekbacken vid Graneberg. Det ligger i linje med våra hållbarhetslöften och blir ett bra stängsel för betande djur och ett vackert inslag för närboende och alla som passerar in och ut ur Bålsta. Om en vecka är gärdesgården färdig och om ungefär ett år kommer djur att beta i hagen.

Ekbacken har tidigare varit en betesbacke, men har under flera år stått obetad. Det finns flera goda skäl att betet nu återupptas. Området blir ett mer attraktivt besöksmål både för närboende, skolor och en härlig första vy att mötas av vid infarten till Bålsta. Det resulterar också i att förhindra att området växer igen och ger förutsättningar för att en mer artrik flora kan breda ut sig. Området finns med i kommunens naturvårdsplan och har höga naturvärden, främst kopplad till områdets alla stora ekar.

Hållbarhetslöften och hållbar förvaltning

Vi har politisk antagna mål om att vi ska ha en hållbar förvaltning av kommunens mark som gynnar biologisk mångfald (hållbarhetsstrategi och grönstrukturprogram) och har dessutom tecknat hållbarhetslöften med länsstyrelsen som specifikt pekar på att vi ska restaurera och återfå bete på minst 10 hektar mark med höga naturvärden till 2023. Vi har valt att hägna just detta område med trägärdesgård då det förutom att det fungerar som ett bra stängsel även utgör ett vackert inslag i området. Området kommer att hägnas i år men kommer inte börja betas förrän till nästa år. Innan betesdjur släpps på nästa år kommer området att röjas något, främst när det gäller sly.

  • Under hösten planerar vi att hägna ett område för bete i Ekillaåsens naturreservat.
  • Tidigare har vi restaurerat och hägnat två hagar – en vid Broby backar och en vid Klosterbacken intill motorgården i Råby/Hagviken.

Vårt naturvårdsarbete

Våra hållbarhetslöften

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster