Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Grannhörande tillfälligt bygglov

Grannhörande: Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar,
Eneby 1:61

En ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar med en total byggnadsarea på 98 kvadratmeter, har inkommit för fastighet Eneby 1:61 (Futurumskolan). Ärendet gäller uppställning av byggbodar i samband med ombyggnationen av Futurumskolan. Uppställningen av byggbodarna gäller till och med 31 augusti 2023.

Ni har möjlighet att lämna yttrande om ni har synpunkter på sökt lov. Yttrandet ska vara skriftligt och innehålla uppgift om egen fastighet, kontaktuppgifter och adress.

Du kan ta del av handlingarna här: Ansökan om tidsbegränsat bygglov Pdf, 1.8 MB.

Synpunkter lämnas senast 2023-01-02 via e-post bygglov@habo.se eller skickas till Håbo Kommun, Bygglovenheten, 746 80 Bålsta.

Kontakt: bygglov@habo.se

Enligt 9 kap. 25 § Plan- och bygglagen får byggnadsnämnden tillämpa
5 kap. 35 § första st 2, om ett stort antal personer ska underrättas. Det vill säga kungöra meddelandet genom att anslå det på kommunens anslagstavla och
a) föra in det i en ortstidning, eller
b) sprida ett informationsblad om kungörelsen till de boende som är berörda, om det stora antalet mottagare av meddelandet är boende.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster