Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Fokus på klimatet inomhus leder till energibesparingar

Drifttekniker Åsa Edlund står i ett av Håbo kommuns driftrum, omgiven av överdimensionerade tilluftsdon, som bytts ut till mindre och bättre anpassade don.

Drifttekniker Åsa Edlund står i ett av Håbo kommuns driftrum, omgiven av överdimensionerade tilluftsdon, som bytts ut till mindre och bättre anpassade don.

Åsa Edlund är en av tre drifttekniker som ansvarar för driften av alla våra kommunala fastigheter. Åsa drivs av optimeringstanken - att ventilation, värme och belysning ska arbeta i samklang med verksamheterna för att utnyttja våra resurser så effektivt och energisnålt som möjligt och samtidigt ha den bästa möjliga inomhusmiljön. Det förhållningssättet har visat sig spara mycket el och fjärrvärme för Håbo kommun.

Åsa Edlund har arbetat som drifttekniker med särskilt samordningsansvar för ventilation och energioptimering i Håbo kommun i ett och ett halvt år. Och, hon har redan lyckats spara mycket energi genom att fokusera på bra inomhusklimat. Detta tack vare många tekniska finjusteringar, men framförallt genom att arbeta för god kontakt och bra samarbete med alla som ansvarar för verksamheterna i de olika fastigheterna och lokalerna. Till exempel, för de fem stora skolorna i Håbo landade besparingen på el på 11,5 procent och besparingen på fjärrvärme på 13,6 procent mellan 2021 och 2022.

Min största drivkraft är att kunna få ett bra inomhusklimat som även är så energieffektivt och kostnadseffektivt som möjligt. Att kunna bidra med så lite klimatpåverkan och kostnader som möjligt gör att vi får en hållbar och bra fungerande kommun, säger Åsa

Jag fångar upp många onödiga förbrukningar genom att behovsanpassa både värme och ventilation. När skolorna har lov utnyttjas inte lokalerna, och då vill man dra ner och spara energi. Dock arbetar ofta lokalvården under tiden och då får vi anpassa luften efter samtal med dem och så där håller jag på, kontaktar den ena och den andra och finjusterar och optimerar, säger hon med stort engagemang.

Energioptimerande detektiv

Samtal och anpassningar är själva nyckeln till att spara energi och optimera vår inomhusmiljö, menar Åsa. Mycket handlar om att verksamheter ändras, men värme och ventilation inte anpassats efter det nya behovet. Det har hon nu bland annat som sin uppgift och i samråd med andra att försöka se över och hitta lösningar på förbättringar i fastigheterna. Och på min fråga om hon kunde liknas vid en detektiv skrattar hon jakande, en energioptimerande detektiv.

Genom att ha fokus på att alla som nyttjar fastigheterna har bra förutsättningar för att bedriva sin verksamhet har hon fått syn på när och var man kan styra om, sänka och stänga av onödig belysning, värme och ventilation och omvänt, när lokalerna används effektivisera så det blir gott inomhusklimat.

Att ha bra inomhusklimat ökar prestationer, lärande, effektivitet och ger en bra arbetsmiljö, och för att lyckas med det behöver vi ha rätt temperatur och rätt ventilation vid rätt tillfälle, säger Åsa.

Rengöring, finjustering och ibland nedmontering

Åsa Edlund har arbetat länge inom fastighetsbranschen och är särskilt förtjust i just optimering av inomhusventilation. Mycket handlar nu om att inventera alla möjliga komponenter i fastigheterna för att se om det går att optimera, göra utbyte på till exempel lysrörsarmatur och hitta nya funktioner som styr tekniken i fastigheterna. Men inte minst skapar hon kontakt med de olika förvaltningarna och verksamheterna för att ha koll på hur och när alla lokaler nyttjas.

Vi är på plats i ett av de stora driftrummen och med stor entusiasm förklarar hon hur en värmeväxlare fungerar och hur viktigt det är att de är rengjorda. En till synes liten detalj som att rengöra en värmeväxlare kan ge stora besparingar. Ibland leder också hennes detektivarbete till att ta bort överdimensionerade don, som de stora tilluftsdonen hon är omgiven av på bilden. De har alla tagits bort för att de var överdimensionerade med hänsyn till hur många som vistas i rummen. Bara genom att byta ut donen och justera in ventilationen har stora energibesparingar gjorts.

Som en symbol för de energibesparingar som pågår timme för timme i det stora driftrummet inväntar de stora hårtorksliknande donen nu att bli återbrukade där de passar bättre medan Åsa fortsätter sin jakt på kilowatt och bra inomhusklimat i Håbo kommun.

Läs mer om Hållbara Håbo och hur vi kan spara el tillsammans

På vår sida Spara el tillsammans kan du läsa mer om vad vi gör, tips på hur du kan spara energi, om hållbarhetsmål nummer 7 - hållbar energi för alla och mycket mer.

På vår sida Hållbara Håbo kan du läsa om alla globala mål och vad Håbo gör för att bidra till hållbar utveckling.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster