Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Våra gröna värden lyfts på miljö- och klimatkonferens

Idag är regionens miljö- och klimatkonferens sista dag. Vår kommunekolog, Anett Wass deltar och var talare under gårdagen där hon berättade om de gröna värdena och dess betydelse för samhällsutvecklingen, värdet av vardagsnära natur och hur naturen påverkar vår hälsa positivt.

Uppsala läns regionala miljö- och klimatkonferens har i år tema naturen som en motor i den regionala utvecklingen och bland deltagarna fanns beslutsfattare berörda av konferensens tema. Programmet bjuder på intressanta föreläsningar om de gröna värdenas betydelse för samhällsutveckling, skogen som ett landsbygdsprojekt, naturens relevans för näringslivet och havet som resurs.

Anett pratade om vikten av att skapa förutsättningar så att människor hittar ut, och turister hittar till Håbo, både för en hållbar besöksnäring och landsbygdsutveckling, och om att kommunen och andra offentliga aktörer har en viktig roll att ta tillvara naturen. I föredraget hade hon också en punkt om den samverkan som finns i länet kring bland annat friluftsliv, vilket vi ska värna och bygga vidare på. Med ett batteri av bilder på vackra vyer gav hon exempel på natur- och kulturbesöksmål som Granåsen, Skokloster och Hjälstaviken, som redan idag lockar många besökare.

Läs mer om Våra gröna värden i Håbo

Anett Wass Wass berättar om Vardagsnära natur
Hållbara Håbo
Upplev Håbo

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster