Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Tillsynsplan mot målet om en giftfri miljö

Nu finns en handlingsplan i Håbo kommun för de närmaste tre åren för att säkra upp tillsynen av var föroreningar finns och vad som behöver göras för att nå målet att skapa en god livsmiljö för alla. Förorenade områden i vår natur påverkar både människor och djur och mycket annat och kan medföra skada och olägenhet för hälsa och miljö.

Handlingsplanen för tillsyn av förorenade områden är ett handfast verktyg för alla i kommunen som arbetar med miljöfrågor, men visar också för de som är intresserade hur vi arbetar för en giftfri miljö utifrån en prioriteringslista. Den beskriver hur arbetet med förorenade områden går till, vilken kompetens som finns att tillgå, hur samverkan ser ut, men också aktiviteter och tidsplan för hur vi ska nå våra mål om en hållbar tillväxtkommun, där vi tar vårt långsiktiga ansvar för ekonomi, invånare, natur och klimat och en giftfri miljö.

I dokumentet finns bland annat bra övergripandebeskrivningar av myndigheternas olika roller, lagstiftning och om arbetet med förorenade områden på lokal, regional och nationell nivå. I våra lokala mål om en giftfri miljö går vi hand i hand med det nationella målet att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. I det dagliga arbetet i en kommun är det många olika enheter, i bygglovsärenden, miljöarbete och till exempel exploatering som kan samverka utifrån den här handlingsplanen.

Prioriterade områden

I handlingsplanen, som årligen uppdateras och gäller fram till den 31 maj 2025, kan du läsa om var de stora föroreningar finns idag i Håbo kommun och vilka områden som är prioriterade. Handlingsplanen är ett viktigt verktyg för arbetet med tillsyn, för att se förändringar i områden och för att kartläggga de områden där föroreningar redan hittats, men också områden där det finns misstanke om att verksamheter har skapat föroreningar.

Läs mer

På vår sida Förorenade områden kan du läsa mer om vad ett förorenat område är. Här hittar du också Handlingsplanen, bilagor, information om förorenade områden hos Länsstyrelsen och mycket mer.

Framsida handlingsplan tillsyn förorenade områden

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster