Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Känsla för det gröna när Ingela och Mona är i farten

Ingela Boman, trädgårdsmästare och Mona Holmqvist, parkarbetare i Håbo kommun.

Rondellsmyckning, blommor och bin, träd och grillplatser är ett axplock av allt det som ryms under parkavdelningens vingar i Håbo kommun och nu börjar den mest bråda tiden för de två anställda, Ingela Boman och Mona Holmqvist, som har fokus på just park inom gatu- och parkavdelningen.

Ingela Boman är kommunens trädgårdsmästare och Mona Holmqvist är parkarbetare, som båda har skolats på Säbyholms trädgårdsmästarutbildning. Sedan sju år arbetar de tillsammans med att värna och sköta om framförallt kommunens växtlighet, men i arbetsuppgifterna ingår mycket annat. Lite snabbt sammanfattat ingår att planera och sköta om planteringar, beskärning, slyröjning, renhållning och tillsyn av parker och mötesplatser och inte minst att värna om den biologiska mångfalden i det dagliga arbetet året om. Det är stor variation i arbetet, och arbetsdagarna är fulla.

De flesta associerar oss kanske med rondellsmyckningarna, men det är bara en liten del av det vi gör, säger Ingela.

Nu börjar en hektisk period, från maj till september, det är en härlig period, tycker de båda.

Vi gillar växter, det är kul att planera, plantera och se resultatet och det är roligt att det ger så mycket glädje till andra, säger Mona och citerar en som kommenterat deras arbete ”Tänk att så få kan glädja så många.”

Hållbarhetsfokus

För Ingela är en del av arbetet också vid skrivbordet där hon bland annat tar emot en mängd frågor från medborgare, där mycket handlar om träd och växtlighet som upplevs problematiskt. Det kan bland annat. handla om träd som skymmer utsikten eller skräpar ned och skuggar.

Vi är rädda om våra träd. Det handlar om ekosystemtjänster, alltså det som ekosystemet ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet, säger Ingela och tillägger att vi är väldigt restriktiva med att ta ner träd.

Många kanske tycker att det ser skräpigt ut i skogen när träd ligger, men våra skogar är för städade, menar de.

Vi låter ofta träd, som fallit få ligga kvar i varierande storlekar, men ibland även som högstubbar på lämpliga platser. När vi slyröjer lämnar vi kvar sly i skogen. Så småningom bryts slyet ner och ger näring åt skogen. Faunadepåer är också bra för den biologiska mångfalden. Faunadepå är en hög med stammar av olika trädslag och tjocklek för att locka så många arter som möjligt.

Det är ett slags återbruk. Ett annat återbruk är den populära utdelningen av vårblommor som sker i samband med plantering av sommarblommor. På andra ställen såsom till exempel längs Dalstigen har de sått med fjäril- och bifröblandning som gynnar pollinerande insekter och samtidigt ger stor glädje för alla som passerar de vackra blommorna. När de planerar för säsongsplanteringar och perenna- och parkytor, strävar de efter att ha växtlighet som gynnar pollinerande insekter och den biologiska mångfalden.

Koll på invasiva växter

Att plantera för biologisk mångfald är en sak, men att också få syn på växter som skadar den biologiska mångfalden är något Mona och Ingela jobbar med. Genom att identifiera platser med invasiva växter som sprider sig i naturen, som exempelvis parkslide, jättebalsamin och jätteloka arbetar de med olika metoder för att förhindra spridning i vår natur.

Läs mer

Här kan ni läsa mer om våra sommarplanteringar: Sommarens blommor - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

habo.se/naturvard kan du läsa om vår naturvårdsplan, arbetet med invasiva växter, biologiskt mångfald och mycket mer.

På vår sida om Hållbara Håbo kan ni läsa mer om globala målet nummer 15 som handlar om ekosystem och biologisk mångfald

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster