Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Nya riktlinjer för att undvika att olja och slam släpps ut i vatten och natur

Nu finns nya uppdaterade riktlinjer för slam- och oljeavskiljare. Här kan du som har verksamhet eller fastighet där det finns risk att olja släpps ut få vägledning för att vi ska kunna ha en giftfri miljö och undvika att skada vårt vatten och våra naturmiljöer. Men, även du som privatperson kan få bra tips om hur du gör rent i ditt garage eller din bil.

Alla som bedriver verksamheter eller äger en fastighet där slam- och oljeavskiljare krävs såsom verkstad, biltvätt, bensinstation eller till exempel har en parkering har ett ansvar att följa kommunens riktlinjer för slam- och oljeavskiljare. Med våra nya uppdaterade riktlinjer får du vägledning om vad som gäller i vår kommun och vad du behöver göra för att undvika att olja tränger ner i dagvattnet. Även som privatperson kan du få vägledning och tips om att till exempel tvätta bilen i fordonstvätt istället för på tomten eller torrsopa ditt garagegolv istället för att spola det för att undvika att olja hamnar i vår natur.

Har du en slam- och oljeavskiljare idag eller planerar att installera en behöver du ha kunskap om vad som gäller i Håbo kommun och vilka krav som ställs och hur tillsynen ser ut. Det kan du nu ta del av i våra nya uppdaterade riktlinjer, som gäller tillsvidare och fram till december 2027.

Läs mer om Slam- och oljeavskiljare - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Läs hela dokumentet Riktlinjer Slam - och oljeavskiljare antaget 20230509 Pdf, 592.3 kB.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster