Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Nya väganslutningar söder om E18 utreds

Kommunen utreder väganslutningar till ett potentiellt nytt verksamhetsområde söder om E18 öster ut mot kommungränsen till Upplands-Bro. Väganslutningarna är en del av arbetet i detaljplaneprogrammet för Dragelund. Planförslaget kommer att presenteras som ett förslag i slutet av augusti 2017 då förslaget ställs ut på samråd där synpunkter kan lämnas.

Verksamhetstomterna i Draget går snabbt åt och kommunen behöver därför undersöka ytterligare mark lämplig för verksamheter, och i förlängningen nya arbetsplatser.

För tillfället för kommunen diskussioner med bland annat Trafikverket och Länsstyrelsen om lämplig anslutningsväg och eventuell påverkan på E18 samt natur- och kulturvärden. Diskussionerna pågår under våren 2017 och resultatet kommer att utgöra ett underlag till samrådsförslaget. 

Utredningsarbetet är del i ett större planprogram där även områden norr om E18 samt Lillsjön och Prästberget, med höga natur- och kulturvärden ingår. Programmet ska därmed både möjliggöra exploatering och värna befintliga värden i området.

Mer information om ärendet kommer att publiceras på webbplatsen till samrådet.

Klicka här för att läsa mer om detaljplaneprogrammet.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-01-03

Klicka för support
Stäng supportfönster