Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kartläggning av skolnära natur

Forskning pekar entydigt på att barn mår bra av att vara ute. Undervisning utomhus ger ökad koncentrations- och inlärningsförmåga, minskar stress hos elever och förbättrar psykisk ohälsa. För att göra vistelse och undervisning utomhus möjlig måste det finnas goda förutsättningar genom tillgång till grönområden av god kvalitet på rimligt avstånd från skolan eller förskolan.

Utifrån nationella mål samt de mål som finns i läroplanen bör den skolnära naturen i stora drag erbjuda möjlighet till motoriska utmaningar och upptäckarglädje för förskolebarn, och ge förutsättningar för naturstudier och friluftsliv för skolbarn.

Håbo kommun arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan. För att säkerställa att barn i Håbo kommun även framöver ska ha tillgång till gröna utemiljöer nära skola och förskola krävs det att barnperspektivet vävs in och synliggörs i stadsplaneringen.

Hösten/vintern 2017 skickades därför en enkät till samtliga förskolor och grundskolor i Håbo kommun med frågor om vilka grönområden utanför skolgården de använder i sin dagliga verksamhet. Närhet och variation är två nyckelord av stor betydelse för att skolor/förskolor ska ha möjlighet att använda områdena i sin verksamhet.

Enkätresultat och rekommendationer har sammanställts i en rapport som kommer att utgöra underlag till den nya översiktsplanen för Håbo kommun.

Läs hela rapporten "Sammanställning av skolor och förskolors användning av skolnära natur 2018"PDF

Läs även "Where and how children connect to nature - 16 situations when children really connect with a natural environment" på Stockholm Resilience Centre's/Stockholms universitets webbplats (texten är på engelska)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Åsa Söder

2018-09-03

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster