Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bygg- och miljönämnden har yttrat sig över Cementas eventuella utökning av verksamheten

Cementa AB har ansökt hos Länsstyrelsen i Uppsala län om tillstånd att utöka sin hamn- och depåverksamhet. Bygg- och miljönämnden har fått lämna synpunkter till Länsstyrelsen med anledning av Cementas ansökan.

Cementa vill utöka verksamheten från dagens tillstånd för 30 000 ton per år till 100 000 ton per år. Dagens 15 fartygsrörelser skulle i så fall behöva öka till 40 fartygsanlöp per år. Cementprodukterna körs sedan från depån med lastbil. Med den föreslagna utökade verksamheten skulle det handla om 11 transporter dagligen ut från depån. Det innebär i så fall 22 dagliga transportrörelser, jämfört med cirka 14 idag.

Ur bygg- och miljönämndens yttrande:
Cementa AB är ett av kommunens många framgångsrika företag, och transporter av gods till sjöss är hållbart och miljövänligt och avlastar vägnätet från transporter.

Samtidigt är av största vikt för Håbo kommun att en eventuell utökning av verksamheten inte påverkar möjligheter till friluftsliv, natur- och vattenmiljöer eller boendemiljö negativt. Cementas anläggning i Håbo ligger i centralorten Bålsta i ett väldigt centrumnära läge.

Det är angeläget att de ytterligare utredningar som bygg- och miljönämnden anser befogade utförs och att resultatet, tillsammans med nödvändiga villkor, tas med i ett eventuellt kommande tillstånd för utökad verksamhet för Cementa AB i Bålsta.

Bygg- och miljönämnden anser att det krävs fler utredningar för att kunna bedöma om buller från verksamheten ligger under gällande riktvärden och miljökvalitetsnormer för buller.

Miljökonsekvenser för buller och damning behöver vila på utredningar och inte antaganden för att kunna bedömas. Det är oerhört angeläget att en eventuell utökning av verksamheten inte påverkar de boende kring Kalmarviken negativt, och att den planering av nya bostäder och bostadsområden som pågår inte försvåras.

Här kan du läsa hela bygg- och miljönämndens yttrandePDF

Sidansvarig: Åsa Söder

2018-09-21

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster