Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Sprängningsarbete när Logistik Bålsta får väg och ledningar

Under 2019 förbereds den nya logistikanläggningen Logistik Bålsta med grundläggande infrastruktur. En väg byggs och området förses med ledningar för vatten, avlopp, el och fiber. Samtidigt startar arbetet med att bygga en bullervall mellan anläggningen och Skörby.

Arbetet med att bygga en väg in i området startar i januari. Eftersom berg behöver sprängas bort kommer cirka fyra smällar per dag att höras.

Samtidigt börjar en bullervall byggas mellan Logistik Bålsta och Skörby. Vallen ska skärma av så att ljud och reflektioner från bilar inte stör boende i närheten när företag har flyttat in och startat sina verksamheter.

Återvinningscentralen upplåter en yta intill anläggningen där byggföretaget kan ha sina bodar och materialupplag.

Utbyggnaden sker i etapper

Tanken med Logistik Bålsta är att det ska vara en utbyggnad av Västerskogs företagspark. Området är lämpligt för lager- och logistikverksamheter eftersom det ligger nära både Mälarbanan och dess industrispår, och E18. Det underlättar omlastning mellan olika transportsätt och ger möjlighet till långsiktiga och hållbara transporter.

Logistik Bålsta byggs ut i olika etapper under lång tid. Ytterst är det efterfrågan som styr hur snabbt området bebyggs när detaljplanerna väl är på plats.

Området är indelat i olika kvarter. Den etapp som har vunnit laga kraft är den som ligger väster om industrispåret (kvarter 3). Detaljplanen för Benders utbyggnad västerut (kvarter 4) låg ute för samråd under sommaren. Längre fram startar planarbetet för områdena längre in mot skogen, och slutligen ut mot stambanan.

Till grund för områdets detaljplaner ligger ett detaljplaneprogram för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta som godkändes av kommunstyrelsen 2013.

Intresserade företag

Företag som är intresserade av att etablera sig i området är välkomna att kontakta Håbo Marknads AB

Sidansvarig: kommun@habo.se

2018-10-11

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster