Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Energieffektivisering – en viktig uppgift för kommunen

Arbetet med att effektivisera kommunens energianvändning är viktigt både för miljön och för att använda skattepengarna på bästa sätt. Här kan du läsa om vad som gjorts under senare år.

Energieffektiviseringen ingår i underhållsplanen för kommunens fastigheter. Stora, övergripande åtgärder utförs som investeringar. Vid större renoveringar eller ombyggnationer ses möjligheten till energieffektivisering alltid över. Många åtgärder utförs också i den dagliga driften av fastigheterna.

Under de senaste åren har ett antal större energieffektiviseringsåtgärder utförts, bland annat:

  • En ventilationsanläggning med värmeväxlare har installerats på Rungårdens förskola.
  • Eluppvärmningen av Annehills förskola har ersatts med bergvärme.
  • Fläktarna i större ventilationsaggregat har bytts ut till mer energieffektiva fläktar i sex av totalt fjorton fastigheter.
  • Remdrivna ventilationsaggregat byts ut till frekvensstyrda.

Många åtgärder utförs som löpande fastighetsdrift, exempelvis:

  • Injustering av ventiler och golvvärme efter verkligt behov.
  • Byte av belysning till LED.

Sidansvarig: Åsa Söder

2018-10-09

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster