Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bra betyg för bygg- och miljönämndens verksamheter i servicemätning

Sedan några år tillbaka mäter Håbo kommun servicen inom ett antal områden som är viktiga för privatpersoner och företagare. I början av oktober presenterades en halvårsrapport för bygg- och miljönämndens tre myndighetsområden bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll. Resultatet visar att NKI, nöjd kund-index, har ökat med åtta enheter jämfört med 2017 till ett NKI på 71.

Enkäten skickas till de kunder som har varit i kontakt med bygg- och miljöförvaltningen och fått ett beslut från dem. Syftet är att kunderna ska kunna ge återkoppling på hur de upplevde den service de fick. Återkopplingen från kunderna ger verksamheten viktigt underlag för förbättring och utveckling.

Undersökningen omfattar de mest väsentliga delarna av servicen i myndighetsärenden, nämligen tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. I den senaste undersökningen var företagarna något nöjdare än övriga som besvarade enkäten.

- Gemensamt för framgången är ett målmedvetet arbete med att effektivisera rutiner och säkerställa god handläggning tillsammans med gott bemötande, säger Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef på bygg- och miljöförvaltningen. En avgörande förutsättning är också att bemanningen har kunnat ökas för att bättre svara upp mot behoven i en kommun i tillväxt med en ökande mängd ärenden. Det i sin tur ger kortare handläggningstider, vilket uppskattas av kunderna.

Diagram som visar servicemätning av Håbos bygg- och miljöverksamheter jämfört med alla kommuner

Det sammanlagda nöjd kund-indexet för första halvåret 2018 är 71 för bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. Föregående år var NKI 63 och 2016 var det 64.

De drygt 170 kommuner som ingår i SKL:s servicemätning hade i snitt ett NKI på 69 både 2016 och 2017.

NKI för bygglov är 66 vilket är godkänt enligt den betygsskala som används och ett kliv uppåt med 16 enheter jämfört med 2017 då NKI låg på 50. 2016 var siffran 54.

Bygglovchef Åsa Odelfalk menar att en stor framgångsfaktor är att personalen är så engagerad, att de inser vikten av god service och brinner för utveckling i de steg avdelningen nu tar mot digitalisering.

NKI inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten är 70. 2017 var NKI 69 och 2016 78. När det gäller livsmedelskontroller ligger resultatet på NKI 96, jämfört med 2017 då det var 75 och 2016 73.

Miljöchef Ida Wallström gläds åt resultatet och noterar samtidigt att den höga kundnöjdheten inom livsmedelskontroll, med en ökning på 21 enheter, kan bli en viss utmaning att behålla. Därför är det viktigt att identifiera vad det är som gjort att kundnöjdheten har stigit så mycket så att vi fortsätter att bygga vidare på det. Ida menar också att en framgångsfaktor är avdelningens engagerade och motiverade medarbetare som möter kunderna med goda råd och respekt.

Diagram som visar servicemätning av bygg- och miljöverksamheterna företags respektive övrigas synpunkter
Diagram servicemätning bygg- och miljöverksamheter synpunkter på olika områden

Vissa områden kan förbättras

Slutsatserna av halvårsresultatet pekar på förbättringsområden främst inom tillgänglighet och effektivitet.

- Det är glädjande att förbättringsområdena överensstämmer så väl med det kvalitetsarbete som pågår inom förvaltningen, menar förvaltningschef Anna-Karin Bergvall. Bland annat görs processkartläggningar som resulterar i ökad effektivitet. Vi har våra Öppet hus som fortsätter med framgång och nytt för hösten är våra företagsfrukostar. Det sker ständiga förbättringar vad gäller tillgängligheten. Handläggarna är tillgängliga via e-post och telefon. Bygglovavdelningen har en ”bygglovtelefon” där handläggarna turas om att svara på de frågor som inte kan besvaras av kontaktcenter.

Övriga myndighetsområden

Serviceundersökningen omfattar även tre andra myndighetsområden – brandskydd, serveringstillstånd och markupplåtelser.

För dessa områden finns inga resultat förrän i samband med resultatet för helåret. Det förutsätter att det finns tillräckligt många enkätsvar eftersom förhållandevis få ärenden gäller serveringstillstånd och markupplåtelser, vilket gör att det kan vara svårt att få en rättvis jämförelse. Inom brandskydd är det däremot normalt ett stort antal ärenden.

Om undersökningen

Enkätundersökningen kallas för servicemätning och genomförs inom ramen för samarbetet i Stockholm Business Alliance, SBA.

Även många av landets kommuner deltar i undersökningen, men via Sveriges kommuner och landsting, SKL. Resultaten mäts i ett nöjd kund-index (NKI). Jämförelser med andra kommuner görs först i samband med att resultatet för hela året presenteras.

För Håbo kommun är det företaget MIND Research som har uppdraget att genomföra undersökningen. Svarsfrekvensen i mätningen för första halvåret 2018 var 63 procent.

Här kan du läsa hela rapporten med NKI för bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontrollPDF

Sidansvarig: Åsa Söder

2018-10-17

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster