Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Koldioxidbudget ger kunskap om utsläpp

EU har nyligen beslutat att en koldioxidbudget ska bli en del av EU-ramverket för att nå Parisavtalet. Håbo kommun är en av flera kommuner som har beställt en kommunal koldioxidbudget.

- Det kommer fler och fler krav på vad vi som kommun behöver göra för uppnå olika miljömål, ett av de mest aktuella är hur vi ska minska utsläppen, säger Anna Atterlöf, Håbo kommuns miljöstrateg.

Vad är en koldioxidbudget?

Syftet med en koldioxidbudget är att tydliggöra de utmaningar vi står inför när det handlar om att uppnå Parisavtalet.

Varje kommun och region får en koldioxidbudget som bland annat beräknas utifrån:

  • vilka utsläpp kommunen har i dag
  • hur mycket utsläppen måste minska.

Håbo kommuns koldioxibudgetPDF

Varför beställer Håbo kommun en koldioxidbudget?

  • En av inriktningarna i Håbo kommuns miljöstrategi är att vi ska bli en fossilbränslefri kommun. Underlag som ökar kunskapen och handlingsförmågan behövs för att vi ska nå de antagna ambitioner om fossilbränslefri kommun som finns i miljöstrategin. Läs hela miljöstrategin här
  • Till miljöstrategin finns en handlingsplan som sträcker sig till 2020. Koldioxidbudgeten sträcker sig från 2020-2040, vilket ger kommunen aktuellt underlag när miljöstrategin behöver uppdateras.
  • Hela länet står inför en revidering av Uppsala läns klimat- och energistrategi.
  • Eftersom kommunen som organisation endast har direkt inflytande över en liten del av utsläppen behöver modeller för samverkan mellan näringsliv, privatpersoner, föreningar och det offentliga ytterligare utvecklas och stärkas, liksom regional och nationell samverkan.

 

Sidansvarig: Åsa Söder

2018-11-28

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster