Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplanen för Viby förskola och skola är ute på granskning

Översiktskarta

Detaljplanen för Viby förskola och skola har varit ute på samråd, under samrådstiden har Håbo kommun samlat in synpunkter på planförslaget och tagit fram ett granskningsförslag.

Att detaljplanen är ute på granskning innebär att myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att vara säker på att senare ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast den 7 januari 2019.

Så här lämnar du dina synpunkter

Skicka in dina synpunkter skriftligt senast måndagen den 7 januari.

  • E-post: plan@habo.se
  • Brev: Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA
  • Uppge diarienummer KS 2013/00150.

Läs mer om detaljplanen och ta del av samtliga handlingar.

Om området

Området ligger cirka 2,5 km sydväst om Bålsta centrum och omfattar en yta om nästan 6 hektar. Detaljplanen innefattar en skolbyggnad som planeras att få en större byggrätt. Efter samrådet har bland annat vägområdet intill skolan och skolområdets utformning förändrats.

Sidansvarig: kommun@habo.se

2018-12-04

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster