Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Granskning: Detaljplanen för kvarter 4, Logistik Bålsta

Detaljplanen för kvarter 4, logistik Bålsta går nu ut på granskning. Under granskningen kan myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna sina synpunkter.

Detaljplanen berör ett område norr om bostadsområdet Skörby och väster om nuvarande industriområde.

Granskningen för detaljplanen varar mellan fredagen den 14 december 2018 och fredagen den 25 januari 2019. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Så här lämnar du in dina synpunkter

För att vara säker på att senare ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast den 25 januari 2019.

  • Mejl: plan@habo.se
  • Brev: Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA

Synpunkter som kommer in under granskningen ligger till grund för ytterligare justeringar. Om inga justeringar är nödvändiga lämnas planen över till kommunfullmäktige för antagande. Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas. Vid antagande av planen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga planen under prövotiden.

Läs mer

Läs mer om detaljplanen för kvarter 4, Logistik Bålsta. Här hittar du bland annat planbeskrivningen, olika utredningar och samrådsredogörele.öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: kommun@habo.se

2018-12-20

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster