Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbo med i Glokala Sverige för att stärka arbetet med hållbar utveckling

Håbo kommun har antagits till Glokala Sverige, ett projekt som ska öka kunskapen om FN:s globala mål om hållbar utveckling och hur exempelvis kommuner kan bidra till att målen nås.

Vi ville gå med i Glokala Sverige för att höja vår kunskapsnivå och göra oss mer medvetna om hur vår kommunala verksamhet kan bidra till hållbarhet i ett globalt perspektiv, säger kommundirektör Tobias Arvidsson. På längre sikt handlar det också om att förverkliga vår vision om hållbara Håbo.

Glokala Sverige erbjuder utbildningsinsatser för olika målgrupper inom kommunen och en årlig konferens där projektdeltagare kan utbyta erfarenheter.

Jag ser fram emot att dela med mig av vårt arbete till andra i projektet och inspireras av deras erfarenheter, säger Anna Atterlöf, samhällsplanerare och miljöstrateg i Håbo kommun. Projektet ger oss också tillgång till kommunikationsmaterial om Agenda 2030 som vi kan använda för att sprida kännedom om de globala målen bland våra invånare.

Agenda 2030

Agenda 2030 innebär att alla medlemsländer i FN har gått samman för att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål och syftar till att:

  • utrota fattigdom och hunger
  • förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla
  • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
  • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Läs mer om Agenda 2030

Ett glokalt förhållningssätt

Målen i Agenda 2030 är globala och framtagna inom FN, men arbetet för att nå dem behöver göras på nationell, regional, lokal och individuell nivå.

Svenska kommuner och regioner arbetar sedan länge för ökad hållbarhet och kan förena de globala målen med verkligheten på lokal och regional nivå.

Alla kommunens verksamheter berörs av de globala målen i Agenda 2030. Arbetet i vardagen i kommunens verksamheter, liksom på strategisk och politisk nivå, bidrar i allra högsta grad till de globala målen.

Att tänka glokalt innebär att få syn på och möta de utmaningar som gäller för oss där vi befinner oss nu. Våra insatser påverkar hur ett eller flera av målen kan nås också i andra delar av världen.

Att Håbo kommun vill vara ett långsiktigt hållbart samhälle är tydligt i vår vision, en vision som ska genomsyra styrning, beslutsfattande och vardag.

Mer om Glokala Sverige

Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt för att stötta, stimulera och engagera kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

82 kommuner och 15 regioner har antagits till Glokala Sverige från och med 2019. Ytterligare sex kommuner och ett landsting deltog under pilotåret 2018.

På FN-förbundets webbplats kan du läsa mer om Glokala Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-02-06

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster