Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Granskning: Detaljplanen för Gästis

Översiktskarta

Till och med den 6 mars kan du lämna synpunkter på förslaget till detaljplan för Bålsta 1:124 med flera, Gästis. Förslaget har reviderats efter samrådet och nu ställs detaljplanen ut för granskning.

Detaljplanen berör ett område i Gamla Bålsta en bit väster om Stockholmsvägen.

Att detaljplanen är ute på granskning innebär att myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen har möjlighet att lämna synpunkter.

För att synpunkterna ska hanteras utifrån den lagstadgade planprocessen ska de vara skriftliga.

Så här lämnar du dina synpunkter

Skicka in dina synpunkter skriftligt senast onsdagen den 6 mars 2019.

  • E-post: plan@habo.se
  • Brev: Håbo kommun, Kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA
  • Uppge diarienummer KS 2015/228

För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Förslaget till detaljplan för Gästis

Kortfattat innebär förslaget till ny detaljplan:

  • En omvandling av Gästis-området till bostadsområde.
  • Rivningsförbud för huvudbyggnaden och villan ”Skuggan”.
  • Möjlighet till att uppföra nya bostadsbyggnader i två respektive tre våningar på dagens parkering, samt över slänten i norr.
  • Justering av byggrätt för de båda paviljongerna, där den norra kommer att rivas och ersättas med ny byggnad.
  • Möjlighet till servering (restaurang) i huvudbyggnaden och de nya byggnaderna på parkeringen.

Läs mer om detaljplanen och ta del av samtliga handlingar

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-02-05

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster