Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ingenväxande områden ska bli beteshagar tillgängliga för fler

Nu går motorsågen varm i vinterkylan. På Broby backar intill Futurumskolan pågår just nu röjningsarbete för att återfå ett halvöppet hagmarksområde som sedan ska skötas med betande djur.

Enligt planen ska området hägnas in under våren 2019. I samband med detta etableras flera stängselövergångar till området för att göra det tillgängligt som rekreationsområde även i fortsättningen.

Det röjningsarbetet som kommunen utför här är ett led i att öka den biologiska mångfalden i landskapet och göra tätortsnära natur mer tillgänglig för rekreation, säger kommunekologen Anett Wass. Just Broby backar, eller Nyponkullen som det också kallas, är ett viktigt område för både skolans och förskolans verksamheter. Nu när det ställs i ordning blir det möjligt för dem att använda en större del av området för undervisning och fritidsverksamhet.

I projektet restaureras även Klosterbacken vid Råby, som också ska hägnas in och förses med betesdjur. Åtgärderna bidrar till att områdena blir mer tillgängliga för skolor och allmänhet, ett rikare växt- och djurliv och att kulturhistoriska lämningar blir mer synliga.

Projektet medfinansieras av statligt bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA) och sker i samverkan med Upplandsstiftelsen. Det har funnits möjlighet för kommuner att söka LONA-medel sedan 2004, och den stora majoriteten av kommunerna i Sverige har sökt och även fått bidrag.

Håbo kommun har under åren blivit beviljade pengar till flera projekt, bland annat för etablering av Torresta naturstig, utveckling och etablering av Naturskoleverksamhet och inventering av grönstruktur. Just nu driver kommunen tre olika projekt som delfinansieras via LONA.

Det övergripande målet om ett långsiktigt ansvar för våra naturmiljöer slås fast i Håbo kommuns vision Vårt Håbo 2030. Projektet vid Broby backar och Klosterbacken är även ett viktigt led i att uppfylla inriktningen naturmiljöer med mångfald enligt kommunens miljöstrategi och förverkliga skötselförslagen i kommunens naturvårdsplan.

Här kan du läsa mer:
Vision vårt Håbo 2030

Miljöstrategi för ekologisk hållbar utveckling i Håbo kommun

Naturvårdsplan för Håbo kommun (område nr 9 och 26)

Naturvårdsprojekt i Håbo kommun

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-02-08

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster