Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Känslig tid för vilda djur - håll hunden kopplad

Från 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Det handlar om att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar.

Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt. Det innebär att hunden får vara lös inom synhåll, förutsatt att du kan stoppa den eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur. Om du inte kan det ska hunden gå i koppel eller i lina.

I de flesta naturreservat gäller kopplingstvång. Se informationsskylten vid entrén till naturreservatet eller fråga din länsstyrelse eller kommun.

Läs mer om hundar i naturen på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Håbo kommuns lokala ordningsstadga

Paragraf 16-19 i Håbo kommuns lokala ordningsstadga handlar om hundar och katter. Där står bland annat att hundar ska hållas kopplade inom idrottsplatser, campingplatser och i parker. När en hund inte hålls kopplad ska den antingen ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller ha tydlig identitetsmärkning. Hundar får inte vistas på begravningsplatser och skolgårdar. Under tiden 1 maj - 30 september får de inte heller vistas inom områden för allmänna badplatser.

Hundbajs ska plockas upp längs gång- och cykelbanor inom Bålsta tätort och Skoklosterområdet, och inom samtliga bad- och idrottsplatser, motionsspår och parker som listas i ordningsstadgan.

Håbo kommuns lokala ordningsstadga/ordningsföreskrifter

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-03-05

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster