Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Startmöte för våtmarksprojektet i Ekilla

Den 13 mars hölls ett startmöte för utredningsarbetet i Våtmarksprojekt Ekilla som drivs med så kallade LONA-medel. Syftet är att ta fram lösningar för hur vi kan hålla kvar vatten i landskapet och samtidigt minska näringsbelastningen och dagvattnets påverkan till Stora Ullfjärden.

Under utredningen kommer det bland annat att göras flödesmätningar och vattenprovtagning i avrinningsområdet till Ekillabäcken. Det handlar om ett cirka 2 000 hektar stort markområde.

Representanter för kommunen, markägare, Upplandsstiftelsen och konsulter deltog i mötet, som hölls på Brunnsta gård. Efteråt åkte gruppen en tur för få en överblick över området.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan Håbo kommun, antingen på egen hand eller tillsammans med ideella föreningar, företag och enskilda personer, söka statligt bidrag för projekt som är till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Här kan du läsa mer om LONA- och LOVA-projekt

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-03-13

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster