Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Påminnelse: Tyck till om gator, parker, vatten och avfallshantering

Under vecka 6 skickas en enkät till 1 000 slumpvis utvalda invånare i Håbo kommun. Är du en av dem? Passa på att lämna dina synpunkter - senast den 12 april.

En av frågorna handlar om vad kommunen främst bör satsa på om vi ska göra det bättre för cyklisterna. En annan fråga handlar om ifall du tycker att du är tillräcklig informerad om vad som får spolas ner i avloppet. Du som får enkäten får också tycka till om standarden på gator och vägar, belysning, avfallshantering, snöröjning, parker och lekplatser, kvaliteten på kranvattnet med mera.

De 1 000 invånare som valts ut slumpmässigt får ett brev med en länk och individuella inloggningsuppgifter för att kunna svara på frågorna via en webbenkät. En pappersversion av enkäten skickas lite senare till dem som inte har svarat på frågorna via webbenkäten.

Svaren hjälper kommunen att bli bättre

Enkäten görs för att ta del av vad kommuninvånarna tycker om gator, parker, vatten och avlopp samt avfall och avfallshantering.

Era svar hjälper tekniska förvaltningen att prioritera rätt saker i sina verksamheter. Målet är att ge så god service som möjligt och att ge den service som Håboborna efterfrågar.

Resultatet presenteras på håbo.se

I början av sommaren kan du läsa resultatet av undersökningen här på kommunens webbplats.

I oktober publicerar SKL en övergripande rapport. Då kan vi jämföra vårt resultat med andra kommuners.

Mer om undersökningen

Håbo kommun har valt att vara med i undersökningen som görs var tredje år och kallas för Kritik på teknik. Det är Institutet för kvalitetsindikatorer som genomför undersökningen och sammanställer svaren på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-04-05

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster