Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Granskning: Detaljplan för Bålsta C etapp 1, Bålsta Torg

Till och med den 25 juni kan du lämna synpunkter på förslaget till detaljplan för Bålsta C etapp 1, Bålsta Torg. Ett informationsmöte hålls i kommunhuset den 3 juni klockan 19.00.

Detaljplanen för Bålsta torg, utgör den första etappen för Bålsta centrum. Sammantaget bedöms planen ge möjlighet för uppförande av omkring 500 till 700 bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer.

Förutom byggnaderna är de allmänna ytorna viktiga. Torget, Bålsta torg är tätortens entrépunkt från järnvägen, och ska verka som central mötesplats och del i att länka samman åsen, Gröna dalen och Mälaren.

Läs mer om detaljplanen och ta del av samtliga handlingar

Så här lämnar du dina synpunkter

Att detaljplanen är ute på granskning innebär att myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen har möjlighet att lämna synpunkter.

För att synpunkterna ska hanteras utifrån den lagstadgade planprocessen ska de vara skriftliga. Skicka in dina synpunkter senast tisdagen den 25 juni 2019.

E-post: plan@habo.se

Brev: Håbo kommun, Kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA

Märk mejlet/brevet med kommunens diarienummer KS2011/107.

För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Informationsmöte 3 juni

Den 3 juni klockan 19.00 hålls ett granskningsmöte i kommunhuset. Tjänstepersoner från kommunen finns på plats för att presentera förslaget och svara på frågor. Alla intresserade hälsas välkomna.

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-05-14

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster