Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Gyprocs arbete med att återställa sin hamn

Gyproc fortsätter arbetet med att återställa sin kaj efter ett tidigare ras i området. Kommunens miljöavdelning har kontinuerlig dialog med företaget.

Den 21 maj hade företrädare från miljöavdelningen sitt senaste möte med Gyproc inom ramen för den regelbundna tillsynen. Gyproc har lämnat in en rapport för provtagning av markmiljö i området där förstärkning med kalkcementpelare ska ske. Miljöavdelningen ska nu granska rapporten och göra en bedömning utifrån svaren på de senaste provtagningarna.

Syftet med kalkcementpelarna är att stärka upp marken i skredområdet så att det inte ska ske igen. Man borrar ett hål och vispar ner cement, det vill säga gjuter pelare i marken. Det är en bra teknik när det gäller ljudnivån, eftersom man inte behöver banka ner pelarna.

Förra veckan rapporterades störande buller vid Aronsborgsviken. Ljudet kom från Gyprocs förberedelsearbete inför renoveringen av kajen, vilket de har länsstyrelsens tillstånd att genomföra. Bedömningen är att det fortsatta arbetet inte kommer att låta lika högt. När kajen renoveras kommer man att borra ner pålar. Det orsakar mindre ljud än om man hade använt metoden slagpålning. Kommunen kommer att informeras innan arbetet påbörjas.

En del i arbetet med att återställa kajen handlar om att ta upp muddermassor. Muddermassorna kommer att läggas upp på marken för att avvattnas så att det sedan kan hanteras som avfall. Rena massor kan läggas i skredområdet för att återställa marken och naturmiljön där. Kommunekologen kommer senare att ge råd om vilka träd- och buskarter man ska plantera för att återställa området på bästa sätt. Sedimentprovtagning är genomförd för att kontrollera att massorna är rena.

En av de skyddsåtgärder Gyproc vidtagit är att de använder så kallade siltgardiner (se bilden) för att motverka att vattnet grumlas när de arbetar med kajen och muddringen.

Respektera avspärrningarna

Området är avspärrat eftersom det är ett industriområde med tung trafik. Endast personer som arbetar där får befinna sig innanför avspärrningarna. Skyddsutrustning krävs för att vistas där.

Tidigare nyhet på Håbo.se: Buller i Aronsborgsviken

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-05-23

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster