Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Samråd: detaljplan 434 för Bista 15:7 m.fl (f.d. Chemetall)

Till och med den 7 juli kan du lämna synpunkter på förslaget till detaljplan för 434 Bista 15:7 m.fl. (f.d. Chemetall). Den 1 juni klockan 17.30-18.30 bjuds sakägare och allmänhet in till ett samrådsmöte i kommunhuset.

Planområdet ligger som en förlängning av Dragets industriområde mot väster precis intill Mälarbanan. Området består av den tidigare industritomten (Chemetall) samt gatumark och uppgår till drygt en hektar.

Planens huvudsakliga syfte är att kunna exploatera för handel, kontor och verksamheter i närheten av det befintliga verksamhetsområdet vi Draget och Lillsjön.

Så här lämnar du dina synpunkter

För att synpunkterna ska hanteras utifrån den lagstadgade planprocessen ska de vara skriftliga.

Skicka in dina synpunkter senast söndagen den 7 juli 2019 via brev eller e-post.

E-post: plan@habo.se
Brev: Håbo kommun, Kommunstyrelsens kontor, 746 80 Bålsta

För att underlätta handläggning - märk gärna synpunkten med ”diarienummer KS2016/263”.

För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Här kan du läsa mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter

Detaljplanen presenteras 1 juni i kommunhuset

Den 1 juni klockan 17.30-18.30 presenteras förslaget till detaljplan vid ett samrådsmöte i kommuhuset. Sakägare och allmänhet har möjlighet att ställa frågor.

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-05-28

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster