Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Samråd: detaljplan 445 för Mansängen 9:6 och del av Väppeby 7:218

Till och med den 16 augusti kan du lämna synpunkter på förslaget till detaljplan för Mansängen 9:6 och del av Väppeby 7:218. Den 1 juli klockan 18.00-19.00 bjuds sakägare och allmänhet in till ett samrådsmöte i kommunhuset.

Planområdet som omfattar Mansängen 9:6 och del av fastigheten Väppeby 7:218 ligger i Bålsta tätort, sydväst om centrum.

Gröna dalen planeras att utvecklas till en stadspark som binder ihop de centrala delarna av Bålsta med Mälaren och sammanför Bålstas bostadsområden. Den aktuella planen omfattar den del av planprogrammet för Gröna dalen som går under arbetsnamnet Aktivitetsparken.

Tanken är att aktivitetsparken ska utgöra en viktig entré för Gröna dalen från Bålsta Centrum. Här föreslås parkrummet få en mer urban karaktär, för att sedan övergå till mjukare naturelement in mot parken.

Så här lämnar du dina synpunkter

För att synpunkterna ska hanteras utifrån den lagstadgade planprocessen ska de vara skriftliga.

Skicka in dina synpunkter senast fredagen den 16 augusti 2019 via brev eller e-post.

E-post: plan@habo.se
Brev: Håbo kommun, Kommunstyrelsens kontor, 746 80 Bålsta

För att underlätta handläggning - märk gärna synpunkten med ”diarienummer 2018/571".

För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Här kan du läsa mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter

Detaljplanen presenteras 1 juli i kommunhuset

Den 1 juli klockan 18.00-19.00 presenteras förslaget till detaljplan vid ett samrådsmöte i kommuhuset. Sakägare och allmänhet har möjlighet att ställa frågor.

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-06-24

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster