Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Utställning för ny översiktsplan – lämna dina synpunkter

Nu är kommunens omarbetade förslag till ny översiktsplan Håbo – en kommun för framtiden på utställning. Från 17 juni till 30 september kan du lämna dina synpunkter.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Håbo kommun. Planen ska bidra till att uppnå kommunens vision Vårt Håbo 2030.

Förslaget till ny översiktsplan var ute på samråd från december 2016 till februari 2017. Under samrådet lämnades flera synpunkter från bland annat myndigheter, kommunala nämnder och bolag, organisationer och invånare. Efter samrådet har förslaget arbetats om utifrån de inkomna synpunkterna.

Nu går arbetet in i nästa skede som kallas för utställning. Under utställningen kan alla på nytt lämna synpunkter på förslaget. De inkomna synpunkterna kommer att behandlas i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Till sist ska den nya översiktsplanen godkännas av kommunfullmäktige.

Förslaget till ny översiktsplan består av fyra delar:

 1. Utställningshandling
  Utställningshandlingen med tillhörande markanvändningskarta utgör själva planförslaget och anger inriktningen för kommunens framtida utveckling. Utställningsförslaget finns även sammanfattat i en kortversion.

 2. Planeringsförutsättningar
  Översiktsplanens planeringsförutsättningar är en bilaga till översiktsplanen. Den utgör ett underlag som ligger till grund för de strategier och riktlinjer som redovisas i utställningshandlingen.

 3. Hållbarhetsbedömning
  Hållbarhetsbedömningen redovisar planförslagets konsekvenser utifrån de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen redovisar också hur den nya översiktsplanen bidrar till att uppnå nationella, regionala och kommunala målsättningar.

 4. Samrådsredogörelse
  Samrådsredogörelsen innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkom under samrådet samt kommunens ställningstaganden till dessa.

Här kan du läsa utställningsförslaget

Utställningsförslaget, dess bilagor samt information hur du lämnar dina synpunkter finns att läsa på håbo.se/nyöversiktsplan

Kortversioner samt blädderexemplar av handlingarna kommer även finnas tillgängliga i kommunhuset i Bålsta, på Håbo bibliotek samt Stenhuset i Skokloster.

Så här lämnar du dina synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för det fortsatta arbetet. Du kan lämna dina synpunkter på utställningsförslaget via e-post eller brev.

Synpunkterna ska lämnas senast den 30 september 2019. Märk gärna ditt mejl eller brev med kommunens diarienummer (KS 2015/00272).

E-post:

plan@habo.se

Brev:

Håbo kommun
Plan- och exploateringsavdelningen
746 80 Bålsta

Vid frågor

Kontakta plan- och exploateringsavdelningen via mejl på: plan@habo.se

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-06-17

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster