Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Våtmarksprojekt Ekilla - samverkan för bättre vattenkvalitet

Hur kan vi minska näringsbelastningen till Stora Ullfjärden och samtidigt hålla kvar vatten i landskapet? Det är den huvudsakliga frågan som våtmarksprojekt "Ekilla - kunskapsuppbyggnad" nu försöker svara på. Projektet är ett viktigt led i att göra verklighet av kommunens vattenprogram och bidra till bättre vattenkvalitet i Mälaren.

För att kunna komma fram till förslag på bra lösningar pågår sedan tidigt i våras flödesmätning och vattenprovtagning i avrinningsområdet till Ekillabäcken. Området omfattar ett 2 000 hektar stort område dominerat av åkermark.

Till bäcken leds även en del av dagvattnet från Bålsta som projektet också tittar närmare på.

Under hösten sammanställs alla provtagningsresultat för att mynna ut i förslag på åtgärder.

En förutsättning för att projektet ska komma fram till lösningar som är genomförbara är att vi tar fram bra utredningsunderlag och har en kontinuerlig dialog och samverkan med berörda markägare, säger projektledare Anett Wass. Flera möten och workshops har genomförts för att få fram en gemensam bild av vad vi vill att projektet ska mynna ut i. Det har varit ett väldigt bra stöd till utredningsarbetet.

Projektet startade 2018, drivs av Håbo kommun och finansieras till stor del med statligt stöd från lokala naturvårdssatsningen (LONA). Det är ett samverkansprojekt mellan kommunen, Upplandsstiftelsen och berörda markägare.

Läs mer

Håbo kommuns vattenprogram

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-06-28

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster