Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Arkeologisk utredning kopplad till detaljplan i Kalmarsand

Torsdagen den 28 augusti gräver och dyker en entreprenör vid silon i Kalmarsand. Håbo kommun och länsstyrelsen har beställt en arkeologisk utredning inför nästa fas i processen med detaljplanen för Kalmarsand, Håbo allmänning 1:5 med flera. Planen beräknas gå ut på så kallad granskning innan jul.

Detaljplanen för Kalmarsand, Håbo allmänning 1:5 med flera berör markområdet mellan Fånäs och Kalmarsand, vidare längs spåret fram till Kalmarrondellen. Planen berör till största del obebyggd mark, men även silon, Kalmarsandsvillan och soldattorpet.

Sedan samrådet juni - augusti 2018, pågår arbetet med att justera förslaget inför nästa skede i planprocessen, det vill säga granskningen.

Parallellt med att delar av förslaget arbetas om något, utförs ytterligare och fördjupat utredningsarbete kring arkeologi och gatustruktur.

Fram till och med bronsåldern låg området kring draget och Lillsjön till stor del under vattennivån. Vattnet var del i en viktig farled för transporter i regionen, och fortsatte användas även när vattenpassagen försvann (i och med landhöjningen) åtminstone till och med järnåldern. Silon i Kalmarsand ligger i direkt anslutning till den gamla transportleden, och därför är det intressant att undersöka om det finns några lämningar eller spår.

Mer om detaljplanen

Planen syftar till att stärka kopplingen mellan centrala Bålsta och Kalmarsand, genom förtätning av området mellan Fånäs och Kalmarsand, och genom att gångvägar anläggs genom naturområdet.

Som villkor för ytterligare exploatering, och i förlängningen ytterligare biltrafik i närområdet, krävs en omläggning av Stockholmsvägen, bort från Fånäs och närmare järnvägen. Omläggningen gör det även möjligt att anlägga ett mindre verksamhetsområde mellan den nya vägen och järnvägen.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för Kalmarsand, Håbo allmänning 1:5 med flera

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-08-29

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster