Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Utställning av översiktsplanen är avslutad – det här händer nu

Från den 17 juni till den 30 september 2019 pågick utställningen av ett reviderat förslag till ny översiktsplan för Håbo kommun – Håbo en kommun för framtiden. Under utställningstiden fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, som fanns utställt i kommunhusets entré, på Håbo bibliotek samt i Stenhuset i Skokloster.

Så här samlades synpunkter in

Information om utställningsförslaget och hur alla kan lämna sina synpunkter har skickats ut via annonser i lokaltidning, på kommunens webbplats, på kommunens anslagstavlor samt via kommunens sociala medier.

Information om utställningen, blädderexemplar av planförslaget och dess bilagor samt kortversioner av planförslaget har funnits tillgängliga i kommunhusets entré, på Håbo bibliotek samt i Stenhuset vid Skokloster slott under hela utställningstiden.

Under Håbo festdag den 17 augusti fanns tjänstepersoner från plan- och exploateringsavdelningen på plats för att besvara frågor om förslaget till ny översiktsplan.

Det här händer nu

Efter utställningen kommer förslaget till ny översiktsplan att uppdateras.

Alla inkomna synpunkter från utställningen kommer att sammanställas i ett utställningsutlåtande. Utställningsutlåtandet beskriver hur synpunkterna har uppmärksammats och behandlats i revideringen av planen. I de fall en synpunkt inte beaktats i revideringen av planen kommer det motiveras varför. Utställningsutlåtandet kommer ingå som bilaga till översiktsplanen när den går upp för beslut om antagande till kommunfullmäktige.

Översiktsplanen planeras att antas av kommunfullmäktige under våren 2020.

Det här är en översiktsplan

En översiktsplan tar ett helhetsgrepp om kommunens utveckling och visar hur kommunen vill utvecklas i framtiden samt hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas.

Här kan du läsa mer om arbetet med att ta fram översiktsplaner.

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-09-30

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster