Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplanen för Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Bålsta 2:69 m.fl. Björkvallen antogs av kommunfullmäktige den 30 september 2019. Ingen överklagan kom in till kommunen, och detaljplanen vann därför laga kraft den 26 oktober 2019. Nu förbereds projektet för det arbete som ska göras för att förverkliga planerna på utbyggnaden av allmänna anläggningar och bostadsbebyggelse på området.

Detaljplanen gör att ny bostadsbebyggelse och viss centrumverksamhet är möjlig inom området. Den nya bebyggelsen är beroende av omfattande vägarbeten i området, dels en ny lokalgata som går genom bostadsbebyggelsen och även renovering av den befintliga Bålstavägen. Utöver detta kommer även nya cykelvägar och nya platser för parkering att skapas i området.

Kommunen och exploatörerna i projektet kommer nu att samordna en projektgrupp för att inleda arbetet med förberedelserna inför utbyggnaden av Björkvallen. I kommande steg görs en åtgärdsplan för markföroreningar och arbetet med att ta bort den förorenade marken påbörjas.

I projektet kommer det även att ske detaljerade projekteringar över vatten och avlopp, gator och parkområdet. Det innebär att ritningar tas fram med höjder och andra tekniska specifikationer tillsammans med en beskrivning som sedan används av entreprenören när utbyggnad utförs. Arbetet med utbyggnad av de allmänna anläggningarna planeras kunna påbörjas under andra hälften av 2020.

Bostäderna i området Björkvallen beräknas enligt nuvarande tidplan kunna vara färdigställda 2022. Detaljplanen gör det möjligt för en blandning av flerbostadshus och radhus. Området beräknas byggas ut med cirka 110 bostäder.

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-11-26

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster